Korowód w bluesie. Mandala

„Korowód w bluesie. Mandala”
Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego w Szczecinie

reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, ruch sceniczny: Jerzy N. Grzegorek

animator dźwięku: Mikołaj Jasiński/Ewelina Grzegorek

animator światła: Paweł Smyk/Oskar Pietrzyk

choreoidiomaty: Łukasz Baran, Alicja Czarnuszka, Danuta Łuszczek, Janusz Bąk, Jerzy N. Grzegorek, Aleksandra Kufera, Agnieszka Ksiąg, Angelika Domańska.

czas trwania: 120 mniut

 

„Korowód w Bluesie. Mandala” jest z całą pewnością aktem „Spotkania”.  To otwierająca się relacja tancerza z widzem stającym się równoprawnym i interaktywnym uczestnikiem procesu twórczego. To spotkanie „tu-i-teraz” we wspólnym krwiobiegu współodczuwania i przeżywania w akcie „tu-o-to” stającym się żywym biegiem wydarzeń. W owym spotkaniu wszystko może się zdarzyć, ulec nieoczekiwanemu przeobrażeniu – zmianie. W jednej – ulotnej – chwili powstać może – trwała – wartość. Na styku spojrzeń transformacji tancerza i świadka jakim jest widz – to magia.

 

Spektakl jest finałem rocznej pracy stypendialnej Jerzego N. Grzegorka. Jego wysiłek, praca naukowa i metodyczna na rzecz rozwoju kultury tanecznej osób z niepełnosprawnościami została doceniona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Otrzymane stypendium w 2021 roku w dziedzinie taniec pozwoliło zrealizować zarówno marzenie reżysera, jak i efektywnie ukierunkować jego dalszy rozwój w rozumieniu praktykowania i rozwijania podstaw teoretycznych pracy z tancerzami z niepełnosprawnościami. Praca ta nigdy wcześniej w Polsce nie została podejmowana na gruncie równoprawnej kultury artystycznej.

Wydarzenia