Maria K.

Kolektyw Kobietostan (Wrocław)
Grupa Teatralna Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu
Maria K.

scenariusz i reżyseria: Agnieszka Bresler na postawie powieści „Inna od siebie” Brygidy Helbig oraz „Księga Em” Izabeli Filipiak
zdjęcia: Paulina Anna Galanciak
opieka i koordynacja: Natalia Górska
światła: Dawid Ilczyszyn
czas trwania: 40 minut
data premiery: 25 kwietnia 2018 w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu

Spektakl powstał dzięki minigrantowi od Funduszu Feministycznego.

[…] tylko kraj był podzielony między wrogi. Tylko kobiety nie były jeszcze całkiem ludźmi. Ale poza tym Maria właściwie nie mogła trafić lepiej.

Brygida Helbig, „Inna od siebie”

Opowieść o niezwykłej kobiecie, polskiej poetce i prekursorce przemian społecznych, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę Marii Komornickiej – kobiecie, która stała się mężczyzną. Komornicka w wieku trzydziestu jeden lat w społecznym buncie i metaforycznym akcie samospalenia wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Tak narodził się Piotr Odmieniec Włast, o którym na kartach historii polskiej literatury głównie się milczy – bo przecież [mówić] nie wypada. Historia Marii jest naszą wspólną opowieścią o solidarności, którą rodzi radykalny akt odwagi jednostki.

Nagrody: I miejsce oraz specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu; II miejsce oraz główna nagroda aktorska na XXVII Ogólnopolskim i XV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie; nominacja do nagrody WARTO „Gazety Wyborczej” dla Agnieszki Bresler za spektakle „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” oraz „Maria K.”.

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. W swoich działaniach podejmują tematykę wielowymiarowości kobiety i jej roli w społeczeństwie we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej Agnieszki Bresler, która od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. „Kobietostan” to projekt realizowany od 2016 roku przez Agnieszkę Bresler w kobiecych zakładach karnych, schroniskach i domach samopomocy.

Grupę teatralną Impro założyła w roku 2015 grupa kobiet odsiadujących wyroki pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu pod Zieloną Górą. Ich pierwszym przedstawieniem, opracowanym i zaprezentowanym na oddziałach mieszkalnych zakładu, były „Cztery kobiety”, przedstawiające historie życia skazanych kobiet oraz powody, z jakich znalazły się w zakładzie karnym. Grupa co roku przygotowuje jasełka oraz bajki dla najmłodszych, w tym „Niebieskiego Kapturka” i „Aksamitkę, córkę Diabła”, które były grane na terenie jednostki oraz m.in. w przedszkolach czy na warsztatach terapii zajęciowej w Gubinie. W roku 2017 wielkim sukcesem grupy było przedstawienie „Poczta Anielska”, zrealizowane według ich oryginalnego scenariusza i z autorską scenografią. Osadzone wystąpiły w Lubskim Domu Kultury, a następnie podczas
IV Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, gdzie otrzymały wyróżnienie. Latem 2017 roku członkinie grupy wzięły udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez artystki Kolektywu Kobietostan, w ramach których uczestniczyły we współtworzeniu scenariusza do spektaklu „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę”. Od stycznia 2018 roku grupa pracuje pod opieką aktorki i reżyserki Agnieszki Bresler. Przygotowały wspólnie spektakl „Maria K.”. Obecnie trwają prace nad drugim spektaklem zespołu w reżyserii Bresler, „Wiera Gra”.

Wydarzenia

  • 04:00 PM Teatr Kana, Pl. św, plac Świętych Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
  • 08:00 PM Teatr Kana,Pl. św, plac Świętych Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin