Od „Smaku moreli” po”…szczecińskie drobiazgi …zupełne!

Od „Smaku moreli” po”…szczecińskie drobiazgi …zupełne!”

Interdyscyplinarny multimedialny jubileusz Janusza Krzymińskiego

 

90-lecie urodzin, 75 lat obecności w Szczecinie, 70 lat twórczości literackiej, działalności na rzecz kultury w mieście i w regionie oraz tyleż samo trwająca aktywność w szczecińskim ZLP. A i to nie są wszystkie okoliczności towarzyszące wydarzeniu, które uhonoruje dokonania literacko-artystyczne nestora szczecińskich literatów.

Janusz Krzymiński – to poeta, pisarz, tłumacz, publicysta, ale także człowiek filmu i teatru, biblioteki i katedry Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Prawdziwie interdyscyplinarna Osobowość artystyczna! Człowiek o niezliczonych zainteresowaniach, realizujący się w przeróżnych działaniach, zawsze związanych jednak z kulturą i życiem artystycznym Szczecina i regionu. Jeden z nielicznych noszących w sobie pamięć o Szczecinie minionych lat. Kronikarz imion i dat, ludzi, miejsc i wydarzeń. Rejestrował w pamięci mijający czas, ale też tworzył środowisko artystyczno-literackie lat 60.,70., 80., zresztą do dzisiaj funkcjonuje ono z Jego udziałem. Przywołać należy: studencki Amatorski Klub Filmowy, teatrzyk „Skrzat”, Szczecińską Pantomimę, Grupę Poetycką „Metafora”, 30 lat działalności w TWP… Mówiły też o nim Radio Szczecin, TVP, prasa szczecińska i ta ogólnopolska.

Janusz Krzymiński mógłby stworzyć cały leksykon znanych osobiście najznakomitszych pisarzy, poetów, artystów malarzy czy rzeźbiarzy, ludzi kultury, dziennikarzy, przywołując dzisiaj już zapomniane wydarzenia, anegdoty i historie sprzed lat.

Poecie najbliższe są małe formy literackie, jak i subtelny urok akwareli, etiuda filmowa czy mała forma teatralna, tworząc wizerunek dokonań artystycznych i życiowych kronikarza epoki.

I tenże portret Jubilata zostanie zaprezentowany w ramach wydarzenia, dla którego słowo benefis jest za mało pojemne. Multimedialna prezentacja może będzie bliższa ukazaniu postaci szczecińskiego Artysty i Jego interdyscyplinarnego życiorysu. Czy będzie to jeszcze jedna mała forma teatralna wpisująca się w KONTRAPUNKT 2022?

Wydarzenia