„Panoramiczny happening morski”

Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego Muzeum Narodowe w Szczecinie

„Panoramiczny happening morski”
Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

kurator: Andrzej Pawełczyk
współpraca: Anka Ptaszyńska
współorganizator: Miejska Galeria Sztuki Współczesnej ms44 w Świnoujściu

 

Wystawa składa się z 30 fotografii, których autorem jest Eustachy Kossakowski. Wykonanych na bałtyckiej plaży w Łazach podczas happeningu Tadeusza Kantora w 1967 roku. Dopełnieniem są prace Tadeusza Kantora z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa została przygotowana we współpracy z Anką Ptaszkowską − krytyczką i historyczką sztuki, współzałożycielką Galerii Foksal,
i w koprodukcji z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią BWA w Bielsku Białej oraz Galerią Scena / Fundacja Kultura w Koszalinie.

Panoramiczny happening morski” Tadeusza Kantora wykonany w sierpniu 1967 roku przez  artystów uczestniczących w V edycji Plenerów w Osiekach (m.in. Jerzego Beresia, Edwarda Krasińskiego) jest drugim plenerowym happeningiem Kantora (poprzedził go „List”, który
odbył się w Warszawie w styczniu tego samego roku) i jedną z pierwszych akcji performatywnych wykonanych w Polsce w latach 60. XX wieku. Bez wątpienia jest także największym i najbardziej złożonym happeningiem zrealizowanym w plenerze. Obrosły legendą, licznymi anegdotami, pozostaje niekwestionowanym kluczowym wydarzeniem polskiej sztuki nowoczesnej po 1945 roku.

(cytat za: „Panoramiczny happening morski”, T. Kantor, red. H. Ptaszkowska, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1967)

Wydarzenia