Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Klauzula informacyjna – kontrapunkt.pl | Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Lalek Pleciuga | 57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT

Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych są: Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin i Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin, w dalszej części zwane jako TW i TL Pleciuga.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem inspektora ochrony danych, e-mail: iod@wspolczesny.szczecin.pl lub k.jaroszewska@pleciuga.pl.

TW i TL Pleciuga zbierają tylko dane niezbędne do świadczenia usługi w serwisie kontrapunkt.pl.

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzane będą w celach:

Realizacji usługi dostarczenia zamówionego newslettera,

Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 

Podane dane będą przetwarzane przez okres wynikający z oświadczenia woli lub do momentu cofnięcia zgody.

Dobrowolna obecność w miejscach odbywania się 57. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTRAPUNKT, w trakcie trwania rejestrowanego lub transmitowanego wydarzenia traktowana jest jako wyraźna zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie. Ponadto obecność ta równoznaczna jest z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, obejmujące utrwalenie, obróbkę, powielenie i wykorzystanie wykonanych zdjęć w mediach elektronicznych i drukowanych oraz wykorzystanie wizerunku rejestrowanego w trakcie realizacji nagrania telewizyjnego spektaklu, co obejmuje transmisję, reemitowanie oraz udostępnianie nagrania w niegraniczonym co do czasu, miejsca i medium zakresie.

 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.