Jurorzy

dr Dariusz Kacprzak – historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, wykładowca akademicki; absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki; wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kurator wielu wystaw oraz autor towarzyszących im publikacji, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach i Holandii. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań proweniencyjnych dzieł sztuki, historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM), International Committee For Museology (ICOFOM), International Committee Fine Arts (ICFA), International Committee Collecting (COMCOL), International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), Arbeitskreis für Provenienzforschung, a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin oraz Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin. Za działalność naukową wyróżniony został honorową odznaką
Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz – za aktywność dydaktyczną – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zbigniew Niecikowski – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski w Białymstoku). Od 1980 roku był aktorem Teatru Lalek „Pleciuga”, w 1991 został zastępcą dyrektora teatru, Włodzimierza Dobromilskiego, zaś od 1993 do roku bieżącego pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Pośród wielu sukcesów „Pleciugi” z jego udziałem warto wymienić: nagrodę zespołową Grand Prix XI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu (1983) za Rzecz o Jędrzeju Wowrze w reżyserii Bogdana Głuszczaka i Jana Wilkowskiego oraz Grand Prix X Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek 2003 za spektakl Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci? w reżyserii Anny Augustynowicz. Wyreżyserował liczne przedstawienia, m.in.: Gwiazdkę kota Filemona (1991), Czerwonego Kapturka (1994), Śnieżynka (1997), Bajkę o szczęściu (2002), Szpaka Fryderyka (2006), Niebieskiego Pieska (2013), Balbaryka i Złotą Piosenkę (2016). W uznaniu indywidualnych osiągnięć zawodowych został uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2009), Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (2013), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

Malina Prześluga – dramatopisarka, pisarka, kulturoznawczyni. Kierownik literacka i dramaturg Teatru Animacji w Poznaniu. Autorka kilkunastu książek dla dzieci (jej Ziuzia otrzymała tytuł Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY 2013) oraz wielokrotnie nagradzanych tekstów dramatycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dramaty publikowane są w „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży” i „Dialogu” oraz wystawiane w teatrach dramatycznych i lalkowych w Polsce i zagranicą. Laureatka konkursów dramaturgicznych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (Chodź na słówko, Smoki), trzykrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego Strefy Kontaktu (Garnitur Prezydenta, Nie ma, Kobieta i życie), Konkursu na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (ośmiokrotnie!), konkursu Metafory Rzeczywistości (Kwaśne Mleko). Laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (za dramat Debil). Otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie literatury i dramaturgii dla dzieci (2015), Medal Młodej Sztuki (2012) oraz Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2015). Laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Poznania (2020). Jej dramaty zostały przetłumaczone na języki: francuski, angielski, niemiecki, chorwacki, bułgarski, ukraiński, rumuński, białoruski, rosyjski i węgierski.