Ludzie Kontrapunktu

Dyrektor Przeglądu:
Marek Sztark

Zespół programowy:
Dagmara Gumkowska
Paweł Niczewski (przewodniczący)
Maciej Litkowski
Marek Sztark

Zespół programowy OFF KONTRAPUNKTU
Iwona Konecka
Paula Rudź
Krzysztof Gmiter
Marek Kościółek
Dariusz Mikuła
Maciej Ratajczyk

Dyrektor Domu Kultury „13 Muz”:
Waldemar Kulpa

Z-ca Dyrektora Domu Kultury „13 Muz”:
Maja Olendzka

Księgowość:
Aneta Bonarska,
Alicja Kozub

Sekretariat Przeglądu:
Agata Lewandowska

Produkcja, promocja, rzecznik prasowy
Daniel Źródlewski

Koordynacja OFF KONTRAPUNKTU
Paula Jarmołowicz

Technika:
Łukasz Kowalski,
Jakub Henke

Technika OFF KONTRAPUNKT
Piotr Motas
Krzysztof Nowak
Paweł Dowejko

Wolontariat organizacyjny oraz KONTRABANDA:
Maria Sztark

Wolontariat OFF KONTRAPUNKT
Paula Rudź

Wolontariat senioralny:
Krzysztof Kuźnicki oraz członkowie Stowarzyszenia KAMERA

Autor identyfikacji wizualnej:
Karolina Gołębiowska

Projekty graficzne:
Janusz Poślednik

Serwis internetowy:
Jan Karpierz