Nagrody

GRAND PRIX – Wielką Nagrodę Publiczności otrzymuje spektakl „Rewolucja, której nie było” w wykonaniu Teatru 21 oraz Biennale Warszawa.

Jury 56. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2022 w Szczecinie w składzie: Aleksandra Łukaszewicz (przewodnicząca), Joanna Klass, Tamara Trunowa, przyznało następujące nagrody: 

  • Nagroda Główna Jury dla spektaklu „a.y.l.a.n.” w wykonaniu Teatri i Qytetit z Gjilan w Kosowie
  • Nagroda Rady Miasta Szczecin w wysokości 5000 zł dla zespołu aktorskiego oraz Weroniki Szczawińskiej, reżyserki spektaklu „Klub” Teatru Collegium Nobilium w Warszawie oraz TR Warszawa
  • Nagroda im. Kazimierza Krzanowskiego w kwocie 3000 zł dla Sary Celler-Jezierskiej za rolę Teresy w spektaklu „Maszyna” Teatru Polskiego w Bydgoszczy
  • Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego w wysokości 5000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla spektaklu „Rewolucja, której nie było”

Dwa wyróżnienia, każde po 2 000 zł dla:

  • Branka Rozmana oraz Julii Sobiesiak-Boruckiej za ścieżkę dźwiękową w spektaklu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu „Biblia: Próba”
  • zespołu spekatklu „Król skinów” (Grzegorz Hann, Maria Sztark, Łukasz Kowalski, Krzysztof Kuźnicki oraz Krystyna Pięta)

Protokół GRAND PRIX 56 PTMF KONTRAPUNKTdo pobrania

Protokół Werdykt Jury Kontrapunkt 2022do pobrania


GRAND PRIX, czyli Wielka Nagroda Publiczności w wysokości 10 000 zł, ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin.

ZASADY GŁOSOWANIA GRAND PRIX

GRAND PRIX przyznawane jest w dwustopniowym głosowaniu przez festiwalową publiczność:

Etap I: skala emocji
Po obejrzeniu każdej z konkursowych propozycji widzowie wystawiają spektaklowi subiektywną ocenę – czyli przyznają od jednego do dziesięciu punktów poprzez zakreślenie odpowiedniego pola  na karcie do głosowania. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urn zlokalizowanych bezpośrednio przy wyjściu z widowni. Suma punktów podzielona przez liczbę głosujących będzie stanowić 80% oceny spektaklu.

Etap II: najlepszy z najlepszych
Spośród wszystkich spektakli prezentowanych w nurcie konkursowym widzowie mogą wybrać tylko jeden. Drugi etap głosowania odbędzie się po zakończeniu ostatniej konkursowej propozycji Przeglądu. Głosowanie przeprowadzone zostanie za pomocą specjalnych piłeczek wrzucanych do koszy przypisanych konkursowym przedstawieniom. Punkty zdobyte w drugim etapie będą stanowić 20% ogólnej oceny. Zostaną dodane do punktów zdobytych w I etapie, a suma wskaże zwycięzcę.

NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ JURORÓW NURTU KONKURSOWEGO PRZEGLĄDU:
– Nagroda Główna Jury w wysokości 10 000 zł
– Nagroda Rady Miasta Szczecin w wysokości 5000 zł
– Nagroda im. Kazimierza Krzanowskiego 3000 zł
– Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego w wysokości 5000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
– Wyróżnienia – 4000 zł