Piotr Depta-Kleśta autorem identyfikacji wizualnej Kontrapunktu

Rada artystyczna Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie powierzyła zaprojektowanie identyfikacji wizualnej 53 edycji festiwalu uznanemu grafikowi Piotrze Depcie-Kleście.

Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej każdego kolejnego wydania Przeglądu powierzane będzie innemu młodemu, obiecującemu grafikowi, związanemu ze szczecińskim środowiskiem artystycznym. Członkowie Rady artystycznej wyrazili jednocześnie najwyższe uznanie dotychczasowej autorce kontrapunktowych znaków – Grażynie Szymkowiak-Tode.

Piotr Depta-Kleśta – rocznik 1985. Absolwent, obecnie wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie (2016). Asystent profesora Leszka Żebrowskiego w Pracowni Projektowania Plakatu i Ilustracji. W 2018 roku otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego plakaty prezentowane były na licznych wystawach w Polsce oraz m.in. we Włoszech, w Rosji, USA, Serbii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, Belgi, Turcji. Jest laureatem wielu
nagród prestiżowych festiwali i konkursów, m.in. za plakat „Sztafeta”, na prestiżowym 20. Lahti International Poster Triennial 2017 w Finlandii. Tworzy identyfikacje wizualne, plakaty, publikacje wydawnicze, katalogi, okładki do płyt muzycznych i ilustracje. Wraz z żoną, Kają, działają pod szyldem kolektywu projektowego POSTER&SONS.