Przyjaciele Kontrapunktu 2020

FINANSOWANIE
Wydarzenie jest finansowane przez Miasto Szczecin

ORGANIZATOR
Organizatorem Prologu 55. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT jest Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie

PARTNERZY
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
CSL Sp. z o.o.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Teatr Kana w Szczecinie
Piwnica Kany
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Autorką identyfikacji wizualnej jest Karolina Gołębiowska