Reżim sanitarny

W związku z zagrożeniem epidemicznym na wszystkich wydarzeniach obowiązują obostrzenia sanitarne: obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób (minimum 1,5 m), limitowana liczba miejsc. Każdy uczestnik wydarzeń, w momencie zakupu biletu lub odebrania bezpłatnych wejściówek będzie zobowiązany do przekazania niezbędnych danych osobowych oraz złożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty: